.

Често задавани въпроси / Трансмисионни масла за автоматични трансмисии

Какви функции изпълнява ATF маслото?

Във връзка със специфичните особености на работа на автоматичните трансмисии, функциите които изпълняват ATF маслата са следните:

- Пренасяне на мощност от двигателя към механичната част на автоматичната трансмисия;
- Смазочна течност за фрикционните дискове за движение и спиране;

- Смазочна и работна течност в хидравличната система за автоматично управление на трансмисията;
- Охлаждаща среда;

Какви допълнителни особености има при АTF течностите, в сравнение с маслата за ръчни трансмисии?

- Изпълняват ролята на хидравлична среда, смазочно масло за фрикционни дискове, както и работна течност в хидросъединители (преобразуватели на въртящ момент)

-  За производството на ATF се използват от минерални до синтетични базови масла, смесени в различни съотношения и голям набор от функционални присадки (това са продуктите, изискващи най-много типове функционални присадки).

Фрикционна характеристика? Какво значи това?

Фрикционната характеристика е специфичното изискване, което отличава ATF от другите трансмисионни масла. Тя се определя от спецификацията на съответния производител на трансмисия чрез стойностите за коефициент на триене (статичен и динамичен). Фрикционната характеристика на ATF трябва да се запазва постоянна в предписания интервал за смяна на течността. Затова винаги трябва АТF течността в скоростната кутия да се долива или сменя с правилно подбрани продукти.

Къде на друго място допълнително се използва АТF?

- АТF се използват също в повечето серво-системи на кормилното управление на автомобилите.

- ATF течностите могат да се употребяват и в някои ръчни предавателни кутии (напр. някои модели леки автомобили Мercedes-Benz, BMW, Ford, Opel и др.);
- Прилагат се и за някои индустриални хидравлични системи.

Може ли да се използва обикновено хидравлично масло вместо АTF, в „хидравликата” на волана?

Не се препоръчва употребата на хидравлично масло тип „МХЛ” (което е масово разпространено в търговската мрежа)освен ако специално не е указано.

Доливане на МТF и ATF?

Трансмисионните масла за ръчни трансмисии са съвместими по между си, но доливането не отхвърля смяната. Доливането винаги трябва да са извършва с масло от същия  вискозитетен клас и експлоатационно ниво.
 

Не е правилно да се долее MTF, ако една скоростта кутия е заредена с ATF!
При автоматичните трансмисии доливането с произволен ATF също може да бъде опасно.

Смяна на трансмисионните масла за ръчни трансмисии. Какъв пробег да изминем?

Както е известно, препоръката за качество на трансмисионното масло и допустим пробег се дава от производителя на трансмисията, респективно на автомобила. По тази причина в сервизната документация съществува препоръка в зависимост от експлоатационните условия. Можем и да обобщим порядъка:
- Леки автомобили - 60 000 -120 000 км, ако не е предписано друго;
- Тежкотоварни автомобили – 20 000-100 000 км или веднъж годишно- ако не е указан друг срок;
- Багери, булдозери, автосамосвали – 1000- 2000 моточаса.

Предложените срокове на експлоатация са ориентировъчни и могат да бъдат достигнати при технически изправни съоръжения, в случаите когато смазочните материали са подбрани съобразно изискванията на производителите на съответното оборудване. Ако препоръчания от производителя срок за смяна не съвпада с горепосочения, определящ е  пробега предложен  от производителя.

Смяна на масла за автоматичните трансмисии?

Съвременните автомобили с автоматични трансмисии препоръчват много дълъг пробег на течността  около 80-100 000 км. Има и една немалка част автомобили, чийто трансмисии са необслужваеми и те се водят fill for life- животът на маслото е животът на трансмисията.

При по-старите автомобили от края на 80те и 90те години, смяната е на 20-40 000 км, ако не е указано друго.