.

GreenChem е един от най-големите производители и дистрибутори на AdBlue в Европа. Част е от Аргоферт Холдинг- голяма частна чешка компания, в която работят повече от 34 000 души,  разделени в три основни бизнес единици.

   •   Химическо производство
   •   Производството на храни
   •   Селскостопанско производство

Химическото производство, което е почти 50% от бизнеса,  съдържа в себе си две големи производствени  компании за урея, които доставят суровина за AdBlue на GreenChem.

GreenChem има местно производство на  AdBlue в повече от 20 производствени мощности в Европа и Бразилия, което осигурява на компанията много гъвкави и своевременни доставки на AdBlue.

Гъвкава компания -  ако търсенето на AdBlue изведнъж се покачи рязко,  производствени единици могат лесно да увеличат капацитета, като просто се удвоят работните смени.

Надеждни доставки - ако един обект за производство има технологичен проблем, GreenChem може лесно да премине към друг, за да осъществи своевременна доставка на AdBlue.

Вижте продукта AdBlue® тук: