.

УВЕДОМЛЕНИЕ

28-08-2018

Уважаеми партньори,

Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2018/589 влязъл в сила от 18 април 2018 година за изменение на Приложение XVII към Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) на Европейският парламент,  е въведено ограничение по отношение на продукти, съдържащи метанол.

В Приложение XVII на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) e добавена т. 69, с която се забранява пускането на пазара за масовия потребител след 9 Май 2019г. на течности за чистачки или продукти за размразяване на предни автостъкла, в състава на които има метанол с концентрация, равна на 0,6 тегл. % или по-голяма.

Продуктите с марка PRISTA®, които имат такова приложение са: PRISTA Зимна течност за чистачки супер концентрат; PRISTA Зимна течност за чистачки концентрат; PRISTA Зимна течност за чистачки -20; PRISTA Лятна течност за чистачки концентрат 1:3 и PRISTA Лятна течност за чистачки.

Последните не съдържат метанол, което е видно от предоставените Ви информационни листи за безопасност.

В резултат на внесените изменения,  моля имайте предвид следните срокове за прилагане на тази забрана:

1. Произведените вече количества от течности за автомобилни чистачки, в състава на които се съдържа метанол в концентрация, равна или по-голяма от 0,6 тегл. %, преди влизането в сила на ограничението, могат да бъдат пускани и реализирани на пазара в срок до 9 Май 2019г.

2. След изтичане на срока посочен в т.1, наличните количества от течности за автомобилни чистачки, трябва да бъдат ефективно изтеглени от пазара.

 

Дата: 27 Август 2018г.                                              Изпълнителен Директор……………….

гр. Русе, България                                                                                       /Цветомир Анастасов/

назад