.

Prista Antifreeze Long Life

Описание и Приложение

PRISTA® Antifreeze Long Life е антифриз концентрат  на база на етилен гликол и добавки на основа на органични (моно и ди-карбоксилни) киселини, не съдържащи силикати.  Не съдържа потенциално опасни добавки като нитрити, амини и фосфати и това го прави по-малко опасен за околна среда.
PRISTA® Antifreeze Long Life се използва целогодишно за защита срещу замръзване, прегряване и корозия на двигатели на автомобили, камиони, автобуси, извън магистрална техника, стационарни и корабни двигатели и др. Използва се  само след разреждане с дестилирана или омекотена вода. Освен за традиционни двигатели е особено подходящ за високотехнологични двигатели, за които от голямо значение е предпазването на алуминиевите детайли от високотемпературна корозия.
За да се гарантира добра и трайна защита от корозия се препоръчва използването на поне 33% (об.) от PRISTA® Antifreeze Long Life  в дестилирана вода. Типичната концентрация за смесване е 1:1, при което осигурява защита от замръзване* при температура на околната среда е до минус 40°С и оптимално охлаждане. Не се препоръчва използването на смеси с концентрация на PRISTA® Antifreeze Long Life  по-висока от 70% (об.).
Максималната защита срещу замръзване е до около -69°С, която се получава при смесването на 68% (об.) PRISTA® Antifreeze Long Life  с вода.
Благодарение на използваните органични добавки и тяхното минимално изчерпване по време на експлоатация се осигурява удължен срок на смяна на продукта. Препоръчителните интервали за смяна са както следва:

   •   леки автомобили 250 000 км или 2000 р. ч.
   •   товарни автомобили 650 000 км или 8000 р. ч
   •   стационарни двигатели 32 000 р. ч. или 6 години