.

Prista® Lithium

Описание и Приложение

Универсалните антифрикционни смазки Prista® Lithium се получават чрез сгъстяване на подходящо минерално базово масло с литиев сапун на 12-хидрооксистеариновата киселина, които допълнително са легирани с пакет от присадки.

Предназначени са за смазване и уплътняване на средно и бавно оборотни търкалящи лагери и механизми, лагери на електромотори, капсуловани (ролкови и сачмени) индустриални лагери използвани в индустриални съоръжения, железопътен транспорт, селскостопанска техника и др. изискващи литиеви смазки без ЕР свойства. Prista® Lithium 0 намира приложение при централизирани системи на смазване.

Температурният диапазон на приложение на Prista® Lithium  е:
- от -30°С до +100°С – за Prista® Lithium 0
- от -30°С до +120°С – за Prista® Lithium 1
- от -30°С до +120°С – за Prista® Lithium 2
- от -25°С до +120°С – за Prista® Lithium 3

Предимства

   •   много добри адхезионни свойства
   •   стабилни на механична деструкция и запазващи своята консистенция при тежки операции 
   •   не проявяват корозионна агресивност към цветни метали и стомана 
   •   устойчивост на отмиване с вода
   •   адекватна защита срещу образуването на ръжда

NLGI 1
ISO 6743-9 - L-XCCHA 1
DIN 51502, DIN 51825 - K1K-30

NLGI 2
ISO 6743-9 - L-XCCHA 2
DIN 51502, DIN 51825 - K2K-30

NLGI 3
ISO 6743-9 - L-XCCHA 3
DIN 51502, DIN 51825 - K3K-25

Опаковка:
NLGI 1 - варел 180 kg, кофа 15 kg
NLGI 2 - варел 180 kg, кофа 15 kg, кофа 4 kg, пластмасова опаковка 0.800 kg
NLGI 3 - варел 180 kg, кофа 15 kg, кофа 4 kg, пластмасова опаковка 0.800 kg, пластмасова опаковка 0.400 kg