.

Prista K-G

Описание и Приложение

Графитните смазки Prista® K-G се получават чрез сгъстяване на подходящо минерално базово масло с калциев сапун и добавка на 10% прахообразен графит с големина на частиците под 45μm. 
Предназначени са за смазване на тежконатоварени механизми като: открити зъбни предавки; резбови съединения; верижни предавки; плъзгачи на елеватори; метални въжета и други открити тежко натоварени плъзгащи се двойки.
Prista® K-G са много подходящи за използване в условия на висока влажност и силно замърсена среда. 
Температурният им диапазон на приложение е от -20°С до +60°С.

Предимства

   •   изключителна водоустойчивост
   •   много добри противоизносни свойства
   •   работа в силно замърсена среда
   •   адекватна защита срещу образуването на ръжда и корозия