.

Prista Lithium LiX EP2

Описание и Приложение

Prista® Lithium LiX EP 2 се произвежда от минерално базово масло с висок вискозитет, литиев комплексен сапун като сгъстител и пакет от специални добавки.
Предназначена е за смазване на плъзгащи и търкалящи лагери (централизирано и нецентрализирано), зъбни предавки и други механизми, работещи при високи натоварвания (присъствие на вода и соли) и при продължителни шокови натоварвания).
Подходяща е и за големи лагери с ролкови елементи в минни, строителни, селскостопански и корабни машини и съоръжения, работещи при неблагоприятни условия.
Температурният диапазон на приложение на Prista® Lithium LiX EP 2 е -30°С до +140°С, а при по-често подновяване на смазката и до 180°С.

Предимства

   •   много добри адхезионни свойства
   •   подобрени ЕР свойства
   •   стабилна на механична деструкция и запазващa своята консистенция при тежки операции 
   •   не проявяват корозионна агресивност към цветни метали и стомана 
   •   много добра водоустойчивост 
   •   адекватна защита срещу образуването на ръжда
   •   широк температурен диапазон на приложение