.

Havoline Ultra 0W-20

Високоефективно синтетично моторно масло, проектирано за бензинови двигатели и специално разработено да отговаря на спецификациите ILSAC GF-5 и изискванията на Ford за хибридни превозни средства. Подходящо е за използване в бензинови двигатели на леки автомобили със или без турбокомпресори. Не е подходящо за използване в дизелови двигатели.  Havoline Ultra SAE 0W-20 е специално проектирано масло с нисък вискозитет, с нисък коефициент на триене, отговярящо на спецификацията ILSAC GF-5, обикновено използвана за Honda, Mazda и други японски OEM производители. Havoline Ultra SAE 0W-20 може да се използва в комбинация с бензин, съдържащ до 85% етанол (E85).
Havoline Ultra SAE 0W-20 е неподходящ за някои двигатели. Консултирайте се с ръковоството за употреба на вашия автомобил в случай на съмнение.