.

Havoline Ultra R 5W-30

Ултра висококачествено синтетично моторно масло с ниско съдържание на SAPS:

-        Подходящо за двигатели, снабдени с модерните трипътни катализатори (TWC) или дизелови филтри за частици (DPF)

-        Ниско-пепелната система от серни и фосфорни добавки (low-SAPS) способства за удължаване на сервизния живот на дизеловите филтри за твърди частици (DPF) и три-пътните каталитични (TWC) преобразуватели

-        Спомага за надеждната и в широк температурен интервал работа и защита на двигателя

-        Силно ефективната детергентно - дисперсантна система съдейства за поддържане на двигателя чист

-        Специално формулирано да осигурява висока степен на защита на двигателя от износване и корозия