.

Prista FD 5

Описание и Приложение

Шпинделното масло PRISTA® FD 5 се произвежда от специално подбрани и добре очистени минерални базови фракции, легирани с композиция от присадки, които подобряват антикорозионните, антиокислителните и противоизносните свойства на готовите масла. 

PRISTA® FD 5 е предназначено за смазване под налягане с маслена баня или с маслена мъгла на плъзгащи или търкалящи лагери и комплектуващи съединители.