.

Prista MNP

Описание и Приложение

Маслата за направляващи паралели на металообработващи машини Prista® MNP се произвеждат от дълбоко рафинирани парафино-нафтенови базови масла с добри деемулгиращи и въздухоотделителни свойства и високоефективен пакет от присадки, осигуряващ отлични смазочни и адхезионни свойства и защита от окисление, износване и корозия. 
Маслата за направляващи паралели на металообработващи машини Prista® MNP са предназначени за смазване на хоризонтални (Prista® MNP 68) и вертикални (Prista® MNP 220) направляващи паралели и плъзгащи лагери на металообработващи машини. 

Предимства

   •   осигуряват отлични смазочни свойства
   •   много добри деемулгиращи и изпускане на въздуха свойства
   •   надеждна защита от корозия
   •   адхезионните свойства гарантират устойчивостта на смазочния продукт от изтичане