.

Prista Marine D

Описание и Приложение

Моторните масла Prista® Marine D се произвеждат от смесени в подходящо съотношение висококачествени селективно, хидрорафинирани фракции и пакет присадки, произведени по най-съвременна технология, така че задоволяват изискванията на водещи производителите на средно-оборотни корабни дизелови двигатели, като Pielstick, MAN – B&W, MAN Augsburg, New Sulzer Diesel, Wartsila и др.
Prista® Marine D са предназначени за смазване на главни и спомагателни средно-оборотни тронкови двигатели, работещи с дестилатни горива със съдържание на сяра до 1.5 %. Успешно се използват за смазване на двигатели на риболовни и пасажерски кораби. Подходящи за смазване на редукторни предавателни кутии, витла с променлива геометрия и масло напълнената дейдвудна тръба, използвани със средно-оборотните двигатели.

Предимства

   •   предотвратява образуване на високотемпературни отложения и ниско-температурен шлам 
   •   осигуряващи отлична защита за гърбиците, гърбичния вал и лагерите
   •   чистота на двигателя
   •   бързо отделяне на попадналата вода
   •   защита от износване и полиране по цилиндрите
   •   защита от ръжда, която се изисква за  различните кърмови съоръжения
   •   защита от корозия на лагерите
   •   ниска склонност към пенообразуване