.

Prista Marine DS

Описание и Приложение

Моторните масла Prista® Marine DS се произвеждат от смесени в подходящо съотношение висококачествени селективно, хидрорафинирани фракции и пакет присадки с много добри детергентно-дисперсни свойства. Така произведените масла задоволяват изискванията на производителите на високо натоварени корабни дизелови двигатели, като Pielstick, MAN – B&W, MAN Augsburg, New Sulzer Diesel, Wartsila и др.
Prista® Marine DS са предназначени за смазване на главни и спомагателни среднооборотни тронкови двигатели, работещи с дестилатни горива със съдържание на сяра до 2.0 %. Подходящи за смазване на спомагателни корабни съоръжения и редукторни предавателни кутии, за които няма специални изисквания към маслата.

Предимства

   •   защита от замърсяване на маслото със сажди и черни утайки
   •   чистота на двигателя
   •   защита от износване и полиране по цилиндровите втулки
   •   по-ниска склонност към пенообразуване 
   •   защита от корозия на лагерите
   •   по-ниска степен на износване на буталните пръстени