.

Prista Marine ST

Описание и Приложение

Prista® Marine ST са моторни масла предназначени за смазване на среднооборотни тронкови дизелови двигатели в  корабни и индустриални приложения, и приложения за генериране на енергия, работещи с остатъчни горива. Тези масла са подходящи за двигатели, които работят с тежки остатъчни горива с високо съдържание на сяра (над 3.0 %) и съдържание на известно количество асфалтени. Задоволяват изискванията на производителите на високо натоварени корабни дизелови двигатели, като Pielstick, MAN – B&W, MAN Augsburg, New Sulzer Diesel, Wartsila и др.
Prista® Marine ST са подходящи за смазване на редуциращи предавки на корабни двигатели и някои бордови корабни приложения, за които няма специални изисквания към маслата.

Предимства

   •   ефективен контрол срещу натрупване на сажди и отложения
   •   удължен срок за смяна, благодарение на по-добрата окислителна и термична стабилност
   •   чистота на бутала и двигателя
   •   гарантира  дълъг живот за двигателя и ниски работни разходи
   •   по-висока степен на защита от износване и полиране по цилиндрите
   •   защита от корозия
   •   ниска склонност към пенообразуване