.

Prista MVR Multi

Описание и Приложение

PRISTA® MVR MULTI  се произвежда от дълбоко рафинирани базови фракции и специален пакет антиизносни и антикорозионни добавки, и вещество, придаващо добри адхезионни свойства. 
Маслото за верижни резачки PRISTA® MVR е предназначено за целогодишна употреба за смазване на веригите на резачки. Пакетът с добавки осигурява много добра адхезия на маслото към режещите инструменти, с което се намалява износването им и се гарантира по-ниската консумация на масло.   

Предимства

   •   Отлични нискотемпературни свойства, позволяващи целогодишна употреба
   •   Отлични адхезионни свойства
   •   Защита от износване и корозия
   •   Ниска консумация на масло