.

Prista MZ-E

Описание и Приложение

PRISTA® MZ22Е е предназначено за използване като охлаждаща течност при студено закаляване на метали. Благодарение на добре балансирания състав маслото осигурява висока скорост на охлаждане в  перлитния и ниска скорост на охлаждане в мартензитния температурен интервал на превръщане на стоманата. Обработените детайли се отличават с изключителна дълбочина на закаляване и степен на твърдост,  и  много висока чистота. Работната температура на маслото не трябва да надвишава 100°С.

PRISTA® MZ22Е се произвежда от дълбоко рафинирани парафино-нафтенови базови масла с тесен фракционен състав, ниска степен към коксообразуване и високоефективен пакет от присадки, осигуряващ отлична термоокислителна стабилност,  охлаждаща способност и чистота на детайлите.

Предимства

   •   Специални добавки осигуряват по-добра чистата на детайлите сравнени с конвенционални масла за закаляване 
   •   Слаб мирис 
   •   Подходящо за закаляване на детайли с малки размери