.

Prista Super 15W-40/ 20W-50

Описание и Приложение

Моторните всесезонни масла Prista® Super Gas са предназначени за двигатели, работещи с пропан-бутан (LPG). Произвеждат се от подбрани висококачествени, селективно и хидрорафинирани базови фракции и специално разработен пакет присадки, който осигурява много добри миещи, диспергиращи и антикорозионни свойства и предотвратява образуването на нискотемпературни утайки. Използваните детергенти и дисперсанти ефективно намаляват и високотемпературните утайки и лакове и запазват чисти частите на двигателя. Включените в пакета противоизносни и противозадирни присадки осигуряват сигурна защита против износване и по този начин удължават живота на двигателя и гарантират неговата сигурност при експлоатация.
В пакета участват специално подбрани високотемпературни антиоксиданти, които предотвратяват окислението на маслото в условията на повишено температурно натоварване, характерно за двигателите работещи на газ.

Предимства

   •   отлична защита против окисление и нитриране
   •   отлична защита против износване
   •   чистота в зоната на изгаряне
   •   удължен живот на свещите
   •   предотвратява предзапалването
   •   по-дълъг живот на двигателя