.

Prista Ultra G2 5W-30

Описание и Приложение

Всесезонното масло Prista® Ultra G2 5W-30 е напълно синтетичен продукт, произведен по най-съвременна технология с ниско съдържание на SAPS, което е предназначено за смазване на съвременните двигатели на леки автомобили, лекотоварни камиони и ванове.
Prista® Ultra G2 5W-30 е всесезонно моторно масло от най-ново поколение с удължен интервал на смяна. То е предназначено за употреба в най-модерните тежконатоварени дизелови и бензинови двигатели на леки и лекотоварни автомобили, снабдени с дизелови филтри за частици (DPF) и устройства за третиране на отработените газове (TWC). Продуктът е особено подходящ за леки автомобили на GM, за които се предписват масла, отговарящи на спецификации GM-LL-B-025 и GM-LL-A-025, както и по-нови спецификации, които ги заменят.

Предимства

   •   осигурява защита за дизеловите двигатели от вредното натрупване на сажди 
   •   проектиран за удължаване живота на катализатора и защита на скъпите системи за редукция на емисиите съгласно нормите за някои химични компоненти
   •   стабилно масло, което е устойчиво на деградация за времето до смяна на работилото масло със свежо, и способно да поддържа оптимално ниво на представянето