.

Prista UHPD 5W-30

Описание и Приложение

Prista® UHPD 5W-30 е синтетично дизелово моторно масло от най-високо качество, предназначено за смазване на тежкотоварни дизелови двигатели Euro IV, Euro V и Euro VI, снабдени с филтри за улавяне на твърдите частици и работещи с ниско серни горива, конструирани да покриват последните международни норми за опазване на околната среда.
Prista® UHPD 5W-30 се препоръчва за използване в най-новите модели дизелови двигатели с турбонагнетяване, работещи при свръх тежки режими в товарни камиони и автобуси, за които се препоръчва удължен пробег за смяна на маслото. Оптималният пробег за смяна на маслото е регламентиран от конструктора на автомобила в Наръчника на автомобила за съответното експлоатационно ниво по-долу.

Предимства

   •   най-добрият избор за тежкотоварни дизелови двигатели Euro IV, Euro V и Euro VI
   •   чистота на двигателя при значително удължени интервали за смяна на маслото
   •   безпроблемна работа дори и в случай на силно замърсяване на маслото със сажди
   •   защита от износване и полиране по цилиндрите
   •   безпроблемен студен старт дори при много ниски температури
   •   икономия на гориво