.

Prista Synthol A-HW

Описание и Приложение

Prista® Synthol A-HW e водосмесима смазочно-охлаждаща течност, която се произвежда на базата на минерално масло с ниско съдържание на ароматни въглеводороди, производни продукти на борната киселина, анионни и нейоногенни  емулгатори, както и инхибитори на цветни метали и стабилизатори. 
Prista® Synthol A-HW е  Водосмесимата смазочно-охлаждаща течност  и  се препоръчва особено за подготовката на работните разтвори с вода с твърдост 8-25 °dH.

Предимства

   •   образува стабилни плътни емулсии с отлични омокрящи свойства в широк диапазон на твърдост на водата- до 60 ºdH (1080 ppm)
   •   осигурява превъзходно охлаждане на режещите инструменти и детергентност
   •   подходяща е за машинна обработка на чугун, стомана и алуминий
   •   разработена е за използване в широки концентрационни граници  от 4% до 15%