.

Prista Synthol A-SW

Описание и Приложение

Prista® Synthol A-SW e водосмесима смазочно-охлаждаща течност, която се произвежда на базата на минерално масло с ниско съдържание на ароматни въглеводороди, производни на борната киселина, анионни и нейоногенни емулгатори, както и инхибитори на цветни метали. 
Prista® Synthol A-SW е универсална водосмесима смазочно-охлаждащата течност, която се използва за всички процеси на стружкоотнемане. Тя е особенно препоръчителна за приготвяне на работни разтвори с мека вода при твърдост 5÷15°dH, като образува стабилни разтвори до 30°dH.

Предимства

   •   осигурява превъзходно охлаждане на режещите инструменти и детергентност
   •   подходяща е за машинна обработка на чугун и алуминиеви сплави
   •   образува стабилни плътни емулсии, с отлични омокрящи свойства в мека вода 
   •   разработена е за използване в широки концентрационни граници от 4% до 15%