.

Изпитвателна лабораторията за нефторподукти

e-mail: iln@prista-oil.bg
           lab@prista-oil.bg

телефони: +359 82 815 135
                +359 82 815 127

Факс: +359 82 815 135