.

Приста Ойл Груп е холдингова структура, чиято сфера на дейност обхваща следните две направления:

   •   Производство и търговия на моторни и индустриални масла, греси и специални течности - дейност
        развивана изцяло от Приста Ойл Холдинг и международните й филиали
   •   Акумулаторен бизнес - в структурата на Монбат (един от блучиповете на Софийскa Стокова Борса)

Приста Ойл Холдинг е една от водещите български компании, работещи в повече от 45 страни в Централна и Източна Европа, Близкия Изток, Централна Азия и Северна Африка.

Производствените мощности на Приста Ойл са изградени и разработени в съответствие с най-модерните и иновативни технологии. Широката гама продукти е резултат от комбинацията на собствени проучвания и разработки с отличното сътрудничество със световните лидери в петролната и химическата индустрия, такива като Chevron, Ergon Inc., Gulf Oil Marine и др.

Приста Ойл притежава собствени заводи в България и Узбекистан, където Компанията произвежда смазочни материали, греси и специални течности.

Нашата мисия: за устойчив растеж на Вашия бизнес ние предлагаме

   •   специално разработени, персонални технически решения
   •   експертен опит 
   •   консултации, свързани с приложенията на продуктите
   •   широко портфолио от смазочни материали и специални течности 
   •   конкурентни търговски условия 
   •   местна подкрепа и регионална достъпност 
   •   съвременни системи за контрол за опазване на околната среда

Нашият екип: 500 човека в 9 държави на 3 континента

   •   технически експерти в R&D отдел и лабораторията
   •   квалифицирани служители в производството
   •   всеотдайни мениджъри „Ключови клиенти“
   •   компетентни специалисти „Обслужване на клиенти“