.

Prista LiMo

Описание и Приложение

Универсалната антифрикционна смазка Prista® LiMo се получава чрез сгъстяване на подходящо минерално базово масло с литиев сапун на 12-хидрооксистеариновата киселина, допълнително легирана с пакет от присадки и 3% високодисперсен молибденов бисулфид (MoS2) с големина на частиците 0.65-0.75 μm.
Тези греси са подходящи за употреба там, където се изисква адекватна защита на триещите се механизми срещу високи и шокови натоварвания. Намират основно приложение в строителството, минната промишленост и селското стопанство. Предназначени са за смазване на: плъзгащи и търкалящи лагери, лагерни втулки, ролкови транспортьори, шарнирни връзки с постоянна скорост на движение (автомобилни карета), ресори, верижни и зъбни предавки, работещи при високи натоварвания и др.
Температурният диапазон на приложение е от -20°С до +120°С.

Предимства

   •   много добри адхезионни свойства
   •   подобрени ЕР свойства и допълнителна защита срещу шокови натоварвания
   •   стабилни на механична деструкция и запазващи своята консистенция при тежки операции 
   •   не проявяват корозионна агресивност към цветни метали и стомана 
   •   устойчивост на отмиване с вода
   •   адекватна защита срещу образуването на ръжда