.

Prista Lithium EP

Описание и Приложение

Универсалните антифрикционни смазки Prista® Lithium EP се получават чрез сгъстяване на подходящо минерално базово масло с литиев сапун на 12-хидрооксистеариновата киселина, които допълнително са легирани с пакет от присадки. 
Prista® Lithium EP са предназначени за смазване на плъзгащи и търкалящи лагери, шарнирни връзки и други механизми, работещи при условия на високи налягания, ударни натоварвания и вибрации. Препоръчват се за универсално смазване на индустриални машини и съоръжения, работещи в условията на тежки натоварвания и неблагоприятни условия като продължителни шокови натоварвания, високи обороти, влажна среда и  широк температурен интервал. Намират приложение при смазване на търкалящи месингови и бабитни радиални лагери за прокатни станове, винтовете и гайките на валците, ножици, преси и срязващите линии във валцоващи машини за стомана и други металообработващи приложения. Подходящи са и за  големи лагери с ролкови елементи в минни, строителни и корабни машини и съоръжения, работещи при неблагоприятни условия.
Температурният диапазон на приложение на Prista® Lithium EP е от -30°С до +120 °С.

Предимства

   •   много добри адхезионни свойства
   •   подобрени ЕР свойства
   •   стабилна на механична деструкция и запазващa своята консистенция при тежки операции 
   •   не проявяват корозионна агресивност към цветни метали и стомана 
   •   много добра водоустойчивост 
   •   адекватна защита срещу образуването на ръжда