.

Prista Shock Absorber Oil

Описание и Приложение

Амортисьорното масло PRISTA® се използва като работна течност в амортисьори на леки, лекотоварни и товарни транспортни средства
Амортисьорното масло PRISTA® се произвежда от дълбоко рафинирани базови фракции, стабилна на механична деструкция вискозитетно-индексна добавка  и композиция от присадки, състояща се от инхибитори на окисление, ръжда и корозия.

Предимства

   •   много добра термична и механична стабилност 
   •   отлични експлоатационни свойства при ниски работни температури до -40°С
   •   ниска склонност към пенообразуване
   •   ниска изпаряемост
   •   защита от износване и кавитация