.

Prista MVK 2

Описание и Приложение

Компресорните масла PRISTA® MVK-2 са предназначени за смазване на бутални компресори с циркулационна и комбинирана система за смазване, изискващи масла с висока стабилност на окисление, защита от ръжда и корозия, повишени смазочни свойства и температура на въздуха на изход до 140°С, в някой случай в зависимост от конструкция и условията на работа до 220°С.

PRISTA® MVK-2 се препоръчват за използване  в ротационни (пластинчати и винтови) компресори, с лек до умерен режим на работа при налягане на въздуха на изход до 1500 kPa (15bar) и температури на въздух или въздух/масло на изход  до 100°С
Компресорните масла PRISTA® MVK-2 се произвеждат от специално подбрани висококачествени селективно и хидрорафинирани парафино-нафтенови базови фракции и високо ефективен пакет присадки.

Предимства

   •   Висока стабилност на окисление 
   •   Защита от износване
   •   Надеждната защита на системата от ръжда и корозия