.

Prista MZ

Описание и Приложение

PRISTA® MZ 22, 32, 46 са предназначени за студено закаляване на различни по състав и предназначение стомани. 
Продуктите са особено подходящи за  обемно и повърхностно закаляване на детайли от високовъглеродна и нисковъглеродна стомана. Подходящи са за обработка на конструкционни и индустриални легирани стомани.  Балансирания пакет осигурява висока скорост на охлаждане в  перлитния и ниска скорост на охлаждане в мартензитния температурен интервал на превръщане на стоманата. Обработените детайли се потопяват след нагряване до 800- 1100°С в маслото и се отличават с изключителна дълбочина на закаляване и степен на твърдост, и много висока чистота. Работната температура на маслата е между 30 и 100°С. По-високата работна температура намалява срокът на експлоатация на маслата.
PRISTA® MZ-100 and PRISTA® MZ-150 са специално разработени за горещо закаляване и ниско-температурно отвръщаме на метали. Процесът гарантира намаляване на вътрешните напрежения след повърхностно закаляване и циментация.  Препоръчителна  работната температура е в интервала от 70 до 200°С.
PRISTA® MZ-460 е специално разработено зa ниско-температурно и средно-температурно отвръщане на стомани в работен интервал от 150 – 250°С. Особено подходящо за пружинни и конструкционни стомани с цел повишаване на еластичността и намаляване на вътрешните напрежения.
Произвеждат се от дълбоко рафинирани парафино-нафтенови базови масла с тесен фракционен състав, ниска степен към коксообразуване и високоефективен пакет от присадки, осигуряващ отлична термоокислителна стабилност,  охлаждаща способност и чистота на детайлите.

Предимства

   •   Ниска изпаряемост 
   •   Слаб мирис 
   •   Подходящо за закаляване на детайли с малки размери

  Prista® MZ VG 22,32,46

  Prista Prista® MZ VG 100,150,460