.

Prista HONING

Описание и Приложение

Prista® Honing е минерално масло, което се произвежда от специална нисковискозна, дълбоко рафинирана, хидротретирана, парафино-нафтенова базова фракция, 'омокрящи' вещества, инхибитори на окисление и специални химично активни добавки. 
Prista® Honing се използва за хонинговане и крайната фина обработка (супер-финиш) на детайли от черни метали, обикновена стомана и стомани за съчмени лагери чрез глазирани, импрегнирани със сяра или не камъни, а също и за шлифоване с покритие от бакелитов лак или глазирани инструменти. Продуктът има ограничено приложение за обработка на медни сплави и цветни метали. 

Предимства

   •   отлична степен на качество на обработваната повърхност
   •   ниско съдържание на ароматни въглеводороди
   •   отлична охлаждаща способност
   •   много добра степен на отмиване
   •   висока стабилност срещу окисление