.

Prista PK

Описание и Приложение

Пластификаторите за каучукови смеси PRISTA® PK се използват като компоненти при производството на каучукови смеси.

Произвеждат се от дълбоко рафинирани нафтенови и парафино-нафтенови базови масла, осигуряващи отлична стабилност на окисление и добра съвместимост с каучуковите смеси. Предлагат се пет търговски марки, четири от които на парафинова основа и един PRISTA® PK-4n на нафтенова основа.

Предимства

   •   Ниско съдържание на сяра
   •   Добра съвместимост с каучук 
   •   Не се класифицира като канцероген ( PCA <3.0%)