.

Prista Rolon

Описание и Приложение

Редукторните масла PRISTA® ROLON са предназначени за смазване на зъбни предавки, работещи при нормална, средна и висока  температура на маслото и високо натоварване. Подходящи са за смазване на натоварени затворени редуктори с: цилиндрични зъбни колела с прави и наклонени зъби; конични зъбни колела с прави и спираловидни зъби; хипоидни зъбни колела и червячни предавки. Произвеждат се от специално подбрани висококачествени селективно и хидрорафинирани базови фракции и безпепелен фосфор-сяра, съдържащ пакет присадки.

Предимства

   •   много добри противоизносни и противозадирни свойства
   •   много добра окислителна и термоокислителна стабилност
   •   гарантирана защита от корозия
   •   съвместимост с уплътнителни материали
   •   добри деемулгиращи свойства