.

Prista MTL

Описание и Приложение

Prista® MTL се произвежда от дълбоко рафинирани, с тесен фракционен състав базови компоненти и иновационен пакет присадки. Маслото се препоръчва за използване като топлопренасящ агент в системи с принудителна циркулация, в които нагряването се осъществява индиректно. 

Предимства

   •   Подходящо за работа при следните условия: температура на масления филм до 320°С и обемна температура на маслото до 270°С
   •   Отсъствие на корозия на мед и стомана
   •   Ниска тенденция към образуване на шлам и отложения в системата 

 PRISTA® MTL 32

 PRISTA® MTL 46