.

Prista Tp

Описание и Приложение

Турбинните масла PRISTA® Tp се произвеждат от дълбоко рафинирани базови масла и високоефективен безпепелен пакет от присадки, осигуряващ много добра стабилност на окисление, антикорозионни и антиизносни свойства.
Турбинните масла PRISTA® Tp са предназначени за смазване на водни, парни и газови  турбини, работещи при нормални експлоатационни условия,  изискващи масла от категория TSA и TGA  по ISO 8068.
Подходящи са за смазване и на свързаните с турбините съоръжения, както и в регулиращите им системи.
Могат да се използват и в циркулационни системи, смазващи лагери от най-различен тип, от леко до умерено натоварени възли и в хидравлични системи с ниски до умерени налягания.

Предимства

   •   Добра окислителна способност
   •   Много добра водоотделителна способност
   •   Ниска склонност към образуване на шлам и киселинни продукти
   •   Официално одобрени от Siеmens