.

Prista SHPD LS 15W-40

Описание и Приложение

Prista® SHPD LS 15W-40 е нова категория полусинтетично моторно масло със средно съдържание на сулфатна пепел, форсфор и сяра (SAPS), предназначено за умерено удължени интервали на смяна. Това масло e на основата на API Група II базови масла съобразно най-новите тенденции при производството на моторни масла и отговаря на изискванията, наложени от тежкотоварните дизелови двигатели, работещи на биодизелово гориво в синхрон с регламентите на ЕС.  
Този продукт е предназначен за смазване на най-модерните силно натоварени дизелови двигатели, използвани в международния транспорт и снабдени със съвременни системи за третиране на отработените газове (EGR или SCR) за намаляване на вредните емисии на азотни оксиди и/или дизелови филтри за твърди частици (DPF) в комбинация с нискосерни дизелови горива.
Всесезонното моторно масло Prista® SHPD LS 15W-40 се препоръчва за дизелови двигатели с висока изходна мощност, удовлетворяващи стандарти Euro IV, Euro V & Euro VI за ниски нива на вредните емисии при работа, които оперират при много тежки условия и висока степен на натоварване.

Предимства

   •   Защита от износване и полиране на цилиндровите втулки
   •   Висока чистота на двигателя със значително удължени интервали на смяна до 60 000 km
   •   Безаварийна работа, дори и в случай на силно замърсено със сажди масло
   •   Защита от сгъстяване при високи температури
   •   Защита от корозия на лагерите
   •   Контрол върху пенообразуването
   •   Лесно стартиране на двигателя, дори и при отрицателни температури