.

МГ-ОЙЛ ООД
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР. ДИМИТРОВГРАД 6400, ПАНОРАМЕН ПЪТ 38
АДРЕС: 6400 ДИМИТРОВГРАД, УЛ. ТРЕТИ МАРТ 2
тел. +35939160007, +359888619481
mgoil@abv.bg, mgoil@pilot-bg.com