.

СКОРПИОН ОЙЛ ООД
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР. ПАЗАРДЖИК 4400, УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ 27 ЕТ.1
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, ГР. ПАЗАРДЖИК 4400, ХР.СМИРНЕНСКИ 54 
тел.: +35934483089, факс: +35934484036
scorpionoil@abv.bg
http://www.skorpionoil.com/