.

Често задавани въпроси / AdBlue

Кои производители на тежкотоварни превозни средства използват SCR технологията?

За Евро 4: не всички производители са избрали SCR технологията. MAN изцяло прилага EGR технология (Exhaust Gas Recirculation или Рециркулиция на отработените газове), тази технология е предпочитана също и при повечето модели на Scania. Всички останали производители предпочитат SCR при стандарт Евро 4.

За Евро 5: абсолютно всички производители, включително MAN и Scania, са избрали SCR технологията, което предопределя използването на AdBlue.

Какви са предимствата на SCR технологията?

Надеждност: през последните няколко години SCR технологията се доказа като изключително надеждна при продължителни изпитания.

Правилно решение в дългосрочен план: Използването на SCR технологията прави стандартите Евро 4 и Евро 5 по-лесно достижими. SCR технологията със сигурност ще намери приложение дори и при следващо поколение емисионни стандарти.

- По-нисък разход на гориво: опцията за настройка на дизеловите двигатели към по-икономичен режим позволява намаляване разхода на гориво до 5%.

Намаляване размера на данъците и субсидиите: Няколко европейски държави, прилагайки финансови мотиватори, насърчават съгласуване със стандартите Евро4 и Евро 5. Например в Германия се понижават нивата на пътните такси, което се равнява на €0,02-€0,03 на километър.

Какви са недостатъците на SCR технологията?

- Наложително е използването на AdBlue.

- Новите превозни средства са по-скъпи, но също толкова скъпа излиза експлоатацията на автомобил оборудван с друга система за намаляване на вредните емисии.

Преминала ли е през полеви изпитания SCR технологията?

Милиони километри са изминати за тестване на SCR технологията. SCR е била тествана при екстремни климатични условия в Испания и Финландия.

Какво прави AdBlue толкова специален продукт?

AdBlue е изключително чист разтвор. Това не е просто воден разтвор на уреа, а продукт произведен в строга последователност при строги изисквания и вода по-чиста дори от тази, която се използва в медицината.

При производството на AdBlue, Приста Ойл използва двойна обратна осмоза за очистването на водата. Производителите на тежкотоварни превозни средства изискват такова ниво на качество заради гаранцията, която предоставят на своите клиенти. Тъй като отвора на дюзата, през който се впръсква продукта е много малък дори най-малкото наличие на метали в продукта води до запушването и.

Какъв е срока на годност на AdBlue?

Максималният период е 1 година, при спазване на условията за съхранение от производителя.  Много важна роля играят, както температурата и добре запечатаната опаковка, така и сухото и проветриво място на съхранение. Продукта не трябва да се излага на пряка слънчева светлина!

Какво ще се случи ако двигател на тежкотоварен автомобил работи без AdBlue?

Забелязва се многократно превишаване нивото на допустимите емисии. Дизеловите двигатели увеличават разхода на гориво и това автоматично оказва негативно влияние на NОx емисиите. За да се следи по-прецизно нивото на NОx, датчиците за вредни емисии се намират в ауспуха. Резултатите от измерването се запазват в OBD системата (On Board Diagnostic – бордови компютър).

Достъпнен ли е AdBlue по бензиностанциите?

Благодарение на отлично изградените отношения между Приста Ойл и верига бензиностанции Петрол, AdBlue се предлага на повечето обекти на Петрол в България в опаковки от 10 и 18 литра. Очаква се скоро да заработят и автоматизирани системи за зареждане с AdBlue на ключовите бензиностанции в страната.